Verhuur/inzet mobiele kranen

Wij beschikken over een mobiele Liebherr kraan en een Etec rupskraan. De 16-tons Liebherr kraan wordt voornamelijk ingezet voor het uitvoeren van allerlei soorten graaf- en sloopwerk en het opzetten van composthopen. De etec rupskraan draait voor negentig procent op ons composteringsbedrijf aan de Molenvaart 543a, onder meer voor de opslag van mest en compost. Daarnaast wordt deze kraan ingeschakeld bij andersoortige projecten. Bijvoorbeeld voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als er riet uit de sloten omgezet en uitgezeefd moet worden. Verder beschikken wij over een 20-tons Volvo shovel van het type L110F, die voornamelijk op ons composteringsbedrijf dienst doet.