Historie

Piet Muntjewerf ging in 1863 van start met paard en wagen, kruiwagen en schep. In de beginperiode werd veel werk verzet bij de inrichting van de Anna Paulownapolder. Dit betrof onder andere de aanleg van wegen en het opzetten van een goede waterhuishouding. Destijds bestond het werk voornamelijk uit het transport van zand en grind. Vervolgens werd in 1919 een motorvlet aangeschaft voor het transport over water, in 1939 paard en wagen vervangen door vrachtauto’s en in 1950 de eerste hijskraan aangeschaft.

Onze transportactiviteiten bestonden tot beginjaren tachtig van de vorige eeuw uit het vervoer van aardappelen, graan, witlof en suikerbieten. Daarnaast werden met platte wagens kuubkisten met gerooide bloembollen van het land naar de schuur gebracht. Vanaf 1978 is ons bedrijf zich meer gaan richten op het transport van bouw- en sloopafval, wat later één van onze hoofdactiviteiten zou worden. Verder zijn we ons vanaf 1999 gaan bezighouden met het composteren van bollenafval. Dit werk wordt bij de bloembollenkwekers op het eigen bedrijf uitgevoerd. Op onze nevenvestiging aan de Molenvaart 543A wordt mest en compost verwerkt en daar bevindt zich ook de 70-tons weegbrug. Daarnaast zijn we ons ook gaan specialiseren in de handel in mest en compost en de verhuur van containers.

Op dit moment telt ons bedrijf acht medewerkers en wordt het geleid door Frank Muntjewerf. Voor alle voorkomende werkzaamheden kunnen wij beschikken over drie containerauto’s, twee kranen, twee zelfrijdende compostfrezen, een shovel en een mobiele zeeftrommel.