Handel in mest- en compost

De handel in en distributie van dierlijke mest is aan strenge regels gebonden. Volgens de nieuwe Meststoffenwet zijn wij verplicht het fraudebestendige AGR (Automatische Gegevens Registratie) systeem toe te passen, in combinatie met een GPS (Global Positioning Systeem). Hiermee wordt tijdens het transport van mest automatisch een aantal gegevens geregistreerd, waaronder de laad- en losplaatsen, monsterinfo, datum, tijd en informatie over het gebruikte vervoermiddel. De verkregen gegevens worden tijdens het laden en lossen van de dierlijke mest automatisch naar de Dienst Regelingen verstuurd.

Voornaamste afnemers van onze mest zijn bloembollenbedrijven. Via ons computersysteem kan de afnemer, indien gewenst, een uitdraai voor zijn mineralenboekhouding ontvangen. Hierin staan de gegevens over de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het geleverde product vermeld.

De dierlijke mest, die door ons bij veehouders is opgehaald, wordt eerst op onze vestiging aan de Molenvaart 543A verwerkt tot een homogeen product en vervolgens in depot opgeslagen. Loonwerkers zorgen er met behulp van breedstrooiers voor dat de mest gelijkmatig over het land wordt verspreid.

Naast ons mestdepot hebben wij op onze vestiging ook depots voor de opslag van compost en veengrond. Voor onze handelsactiviteiten hebben wij altijd een flinke hoeveelheid van deze stoffen op voorraad.